Google Channel
Free

Google Channel
Free

This app can be used for free

Hãy bắt đầu bán hàng trên Google ngay tại Google Channel!

 • 01

  Bạn có thể quản lý tất cả các dịch vụ đa dạng của Google về quảng bá trang mua sắm và bán hàng ngay trong Google Channel.

 • 02

  Thông tin sản phẩm trên trang mua sắm của bạn sẽ tự động được đồng bộ hóa với Google Merchant Center giúp việc marketing trên Google trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

 • 03

  Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, ai cũng có thể dễ dàng tiến hành quảng cáo mua sắm thật hiệu quả cho việc xây dựng thương hiệu và chuyển đổi mua hàng.

FAQ

 • Tôi muốn biết sản phẩm sẽ được hiển thị ở đâu trên Google.
  Nếu bạn đang tiến hành Chiến dịch mua sắm thông minh, sản phẩm sẽ được hiển thị tại mạng Tìm kiếm, Mua sắm, Gmail, Youtube và mạng Hiển thị Google.

  Trường hợp bạn bán hàng tại Việt Nam, sản phẩm sẽ được tìm kiếm miễn phí tại mạng Tìm kiếm (google.com), mạng Mua sắm (shopping.google.com) và mạng Hình ảnh (images.google.com).
 • Chi phí tiến hành Chiến dịch mua sắm thông minh như thế nào?
  Dự toán tối thiểu mà chúng tôi khuyến nghị là 100.000 đồng/ngày và chỉ phát sinh chi phí khi có lượt nhấp chuột vào quảng cáo.
 • Tôi có thể đăng riêng từ khóa khi tiến hành Chiến dịch mua sắm thông minh hay không?
  Chiến dịch mua sắm thông minh không cần đăng riêng từ khóa.
  Quảng cáo sẽ được hoàn thành tự động dựa trên dữ liệu sản phẩm như tên và mô tả sản phẩm, v.v.
 • Quảng cáo đang được tiến hành nhưng chi phí quảng cáo không được thanh toán.
  Chiến dịch mua sắm thông minh chỉ bắt đầu hoạt động khi các mẫu số tiếp thị lại (re-maketing) của người truy cập trang mua sắm, v.v. được tích lũy, cho đến lúc đó, chiến dịch sẽ học hỏi dựa trên kỹ thuật máy học của Google.

  Nói chung, mẫu số tiếp thị lại (như số người truy cập trang web, v.v.) càng lớn thì chiến dịch càng nhanh được tối ưu hóa. Thông thường sẽ mất khoảng từ 1 ─ 2 tuần tối ưu hóa để hiển thị quảng cáo.

  Thời gian học hỏi cũng được tính vào thời gian quảng cáo, và bạn không phải trả phí quảng cáo trong thời gian này.
 • Tôi có thể sử dụng tài khoản Google Merchant Center có sẵn cho Google Channel hay không?
  Có, đương nhiên rồi.

  Khi kết nối tài khoản Merchant Center đang sử dụng với Google Channel, các thông tin sau sẽ được ghi đè lên Google Merchant Center.

  - Tên miền trang mua sắm
  - Thông tin sản phẩm trên trang mua sắm
  - Cài đặt liên quan đến vận chuyển trên trang mua sắm

  ※ Lưu ý
  Nếu bạn thay đổi cài đặt tài khoản được kết nối với Google Channel tại Merchant Center thì có thể gây ảnh hưởng đến tính năng của Google Channel và nguồn cấp dữ liệu đang tiến hành.

FAQ

Q&As

No questions or answers yet

Additional info

Requirements

Bạn cần có tài khoản Google. Hãy sử dụng trình duyệt Chrome để có trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Required permissions
 • Danh mục sản phẩm Quyền xem
 • Phân loại bán hàng Quyền xem
 • Sản phẩm Quyền xem
 • Khuyến mại Quyền xem
 • Vận chuyển Quyền xem
 • Gian hàng Quyền xem & viết bài
 • Nhận dạng khách hàng Quyền xem
Multipurpose support language
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Vietnamese
 • Developer info

  Cafe24 https://www.cafe24.com
  View details
  Business type
  Corporate business
  Representative
  Jae Suk Lee
  Homepage
  https://www.cafe24.com
  Email
  app_cs@cafe24corp.com
  Contact information
  1588-3413
  Address
  15, Boramae-ro 5gil, Dongjak-gu, Seoul, Korea
  Business registration number
  118-81-20586
  Expertise
  App/Channel development
  Email
  app_cs@cafe24corp.com
  Phone
  1588-3413

  Related search terms

  Similar apps (9)

  Users also installed (25)

  Contact

  0 / 200 (Min. of 10 characters)

   • You can attach up to 1 file under 5 MB (JPG/GIF/PNG/ZIP/PDF)
   • You may be subject to legal sanctions if you create posts with obscenity, profanity, slander or publicity.
   • You can check replies to your questions in [My page>Inquiries] or on the page's [Q&As] section.
   Write a review
   • For product related inquiries, please contact the developer.
   • Do not include any personal information such as your ID or password.
   • Reviews containing personal information, obscene or explicit language, copyrighted content, promotional material, or slander will be deleted at the discretion of Cafe24 representatives.

   Are you sure you want to delete your review?

   You cannot restore your review after deleting it.

   You can leave a review after purchasing the product.

   Product Information Notice

   Publisher or supplier
   cafe24app
   Terms and conditions of use and usage period
   Depends on product sales conditions. Note on payment information page

   Product Information Notice details

   Product Information Notice details
   Product delivery method 설치자동 요청시 설치 (유료 App은 과금 후 설치 진행)
   Required system specifications and software 카페24 EC쇼핑몰 솔루션에서 구동됩니다. 단, 본 상품은 웹에서 구동되는 상품으로 모바일 환경에서는 구현되지 않을 수 있으며, 이용자의 브라우저 환경, 컴퓨터 사양에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
   Termination of subscription or contract 전자상거래법 17조에 의하여 청약철회가 불가능한 상품입니다.
   Phone number for customer counseling 1588-3413
   Supply method and time after orders 설치 요청 당일 제공 (유료 App은 과금 후 당일 제공) / 배송상품 아님
   Detailed reason when it is not possible to withdraw a subscription due to a simple mistake of a consumer, not a product defect 전자상거래법 17조에 의하여 단순변심, 착오구매로 인한 청약철회가 불가능한 상품입니다.
   Product delivery method Automatic installation (Paid apps will begin installing once payment is complete)
   Product exchange/return/warranty conditions and quality assurance standards 단순 변심에 의한 청약철회가 불가능한 상품입니다. 단, 이용상의 중대한 오류가 있는 경우 전자상거래법 및 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 처리됩니다. 통신판매중개자인 cafe24는 상품의 교환/반품/품질보증에 따른 판매자의 책임을 부담하지 않습니다.
   Compensation due to payment refund and delay of refund 대금환불 및 지급조건, 절차 등은 전자상거래법에 따라 처리됩니다.
   Handling of consumer damage compensation, handling of complaints about goods, and handling of disputes between consumers and suppliers 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 처리됩니다.
   Contents of the terms and conditions regarding transactions and the methods to confirm them 스토어에 제공된 이용약관 참고
   Screenshots
   Screenshots