AI

Guideline Kênh quản lý(3)

Chế độ Pro Market Plus > Sản phẩm > Tải sản phẩm lên sàn > Chọn sàn TMĐT và category

Đây là pop-up cài đặt sàn TMĐT sẽ truyền dữ liệu cũng như category và template cho từng sàn. Trong phần thông tin sản phẩm trang mua sắm và template đã chứa đầy đủ các thông tin cần thiết để đăng sản phẩm lên sàn TMĐT. Bạn chỉ cần chọn sàn TMĐT muốn truyền dữ liệu là có thể tải sản phẩm lên sàn ngay lập tức. Nếu cần chỉnh sửa thông tin sản phẩm đã lưu trong template, hãy nhấn nút [Cài đặt chi tiết theo sàn TMĐT]. Với những sản phẩm đã được tải lên sàn, bạn sẽ không thể chỉnh sửa category và template. Thông tin sản phẩm Chứa thông tin cơ bản như tên sản phẩm và mã sản phẩm. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng [Kính lúp] để xem thông tin chi tiết hơn. Thông tin sản phẩm (chi tiết) Là trang pop-up xuất hiện khi bạn nhấn vào biểu tượng [Kính lúp]. Tại đây, bạn có thể kiểm tra những thông tin chi tiết của sản phẩm như mã sản phẩm, trạng thái bán hàng/trưng bày, v.v. Để chỉnh sửa sản phẩm, bạn có thể nhấn nút [Sửa sản phẩm] trong mục Mã sản phẩm. Pop-up Sửa sản phẩm trang mua sắm sẽ xuất hiện. Ở mục Mô tả chi tiết, bạn có thể nhấn nút [Xem trước] để mở pop-up xem trước mô tả chi tiết của sản phẩm. Pop-up Xem trước Tab Xem trước hiển thị các nội dung mô tả chi tiết của sản phẩm hiển thị thật trên giao diện. Tab Xem nguồn hiển thị nội dung dưới dạng mã nguồn. Tìm kiếm và cài đặt category Bạn có thể tìm kiếm và cài đặt category đồng loạt theo từng sàn TMĐT. Tìm kiếm category Đề xuất category và category đã truyền dữ liệu gần đây Category được đề xuất và category đã truyền dữ liệu gần đây sẽ xuất hiện khi bạn nhấn chuột vào ô nhập từ khóa tìm kiếm. Các category được đề xuất theo từng sàn TMĐT là kết quả do công nghệ AI phân tích dựa trên tên sản phẩm của trang mua sắm, qua đó đề xuất category phù hợp với sản phẩm đó. Các category đã truyền gần đây sẽ cung cấp những thông tin như tên sản phẩm, sàn TMĐT và category mà bạn đã thực hiện truyền dữ liệu gần đây. Nếu bạn chọn một trong category được đề xuất hoặc category đã truyền dữ liệu gần đây, category đó sẽ được áp dụng vào danh sách sàn TMĐT phía dưới theo đúng thông tin tương ứng. Tìm kiếm category Bạn có thể tìm kiếm category theo từng sàn TMĐT bằng từ khóa. Hãy sử dụng dấu cách để có thể nhập và tìm kiếm một lúc nhiều từ khóa. Danh sách sàn TMĐT Đây là danh sách các sàn TMĐT mà bạn có thể truyền dữ liệu cùng nội dung cài đặt template và category theo từng sàn. Với những sản phẩm đã được liên kết với sàn TMĐT, bạn sẽ không thể chỉnh sửa category và template. Chọn tất cả Bạn có thể chọn tất cả (hoặc hủy tất cả) sàn TMĐT làm đối tượng truyền dữ liệu. Tài khoản sàn TMĐT Là tên tài khoản và sàn TMĐT sẽ truyền dữ liệu. Template Là template được chọn của tài khoản sàn TMĐT sẽ truyền dữ liệu. Nếu bạn chọn “Tạo template mới”, template mới sẽ được tạo theo thông tin đã nhập ở trang Cài đặt chi tiết theo sàn TMĐT. Bạn có thể sử dụng template mới được tạo này khi thực hiện đăng sản phẩm những lần sau. Category Là category sàn TMĐT sẽ đăng sản phẩm khi truyền dữ liệu lên. Bạn có thể tìm kiếm và cài đặt đồng loạt category sàn TMĐT bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm category ngay dưới mục Thông tin sàn TMĐT.

Chế độ Pro THIẾT KẾ (PC) > Sửa Theme > Mô tả tính năng chi tiết

Không cần lập trình viên chuyên nghiệp, chỉ cần biết một chút về HTML, bạn cũng có thể quản lý theme theo ý muốn. Duy trì môi trường ổn định ở bất kì trình duyệt nào, làm nhẹ trang web giúp tăng tốc độ truy cập. Bạn có thể sử dụng theme không giới hạn, được cung cấp nhiều tính năng skin đa dạng nhằm giúp quản lý nhiều nhóm khách hàng khác nhau. 1. Theme đang chỉnh sửa Bạn sẽ thấy tên theme trang mua sắm đang được mở trong cửa sổ chỉnh sửa. Icon [Đang sử dụng] chỉ hiện thị nếu là theme đại diện. 2. Giao diện thường dùng Danh sách những giao diện dùng nhiều được liệt kê theo kiểu bookmark. Bạn có thể đổi hoặc xóa tên bookmark của những giao diện thường dùng. 3. Thêm thư mục/Thêm giao diện Bạn có thể tạo giao diện và thư mục tại đường dẫn theo ý muốn. 4. Tìm kiếm tên giao diện Bạn có thể tìm kiếm theo tên giao diện muốn tìm kiếm. Khi chọn giao diện muốn sửa và nhấn [Mở tệp đã chọn], cửa sổ chỉnh sửa của giao diện đó sẽ hiện ra. Tất cả giao diện Bạn có thể xem tất cả các giao diện trong thư mục theme theo sơ đồ cây. 6. Thêm giao diện thường dùng Nhấn icon Sao phía bên trái tên giao diện để thêm giao diện đó thành Giao diện thường dùng. 7. Tệp đang chỉnh sửa Khi nhấn chọn tệp sẽ chỉnh sửa ở cửa sổ chỉnh sửa bên trái, tệp đó sẽ hiện ra theo dạng tab. Nếu có nhiều giao diện đang mở, bạn có thể nhấn vào mũi tên trái/phải để tìm hoặc xem trong danh sách giao diện đang mở. 8. Lưu/ Lưu với tên mới/ Xóa/ Đóng 1) Lưu Lưu giao diện vừa sửa. 2) Lưu với tên mới Lưu giao diện đã chọn với tên mới. Chọn đường dẫn lưu trữ và nhập tên tệp để lưu thành tệp mới. 3) Xóa Bạn có thể xóa giao diện đã chọn. Tuy nhiên, chỉ có thể xóa giao diện thêm mới, không thể xóa giao diện mặc định được cung cấp. 4) Đóng Đóng giao diện đã chọn. 9. Xem trước/ Thêm module/ Nguồn mới nhất/ Lịch sử 1) Xem trước Sau khi chỉnh sửa giao diện trước khi lưu, bạn có thể nhấn [Xem trước] để xem trước giao diện đã áp dụng. Bạn có thể nhấn [Xem trước] sau khi chỉnh sửa tại chế độ Xem HTML hoặc Xem đa cửa sổ. 2) Nguồn mới nhất Nguồn mới nhất của giao diện đang chỉnh sửa sẽ hiện ra. Nút [Nguồn mới nhất] sẽ không được kích hoạt nếu không có mã nguồn mới nhất. Sau khi xác nhận nội dung mã nguồn và nhấn [Áp dụng], mã nguồn mới nhất sẽ được áp dụng vào giao hiện hiện tại. Bạn phải nhấn [Lưu] sau cùng thì mã nguồn mới nhất mới được áp dụng. 3) Lịch sử Bạn có thể xem lịch sử lưu giao diện đang chỉnh sửa (tối đa 10 mục). Khi chọn thời gian lưu, mã nguồn sẽ thay đổi thành nội dung bạn đã lưu vào thời gian đã chọn. Bạn phải nhấn [Lưu] cuối cùng thì mới được áp dụng. 10. Thay đổi đồng loạt nguồn Trợ giúp Thay đổi đồng loạt nguồn Bạn có thể tìm mã nguồn nhất định ở tệp đang chỉnh sửa và thay đổi đồng loạt. Khi nhấn [Thay đổi đồng loạt nguồn], layer dưới đây sẽ hiện ra. (Tính năng Thay đổi đồng loạt nguồn chỉ cung cấp ở chế độ Xem HTML và Xem đa cửa sổ.) ※ Hướng dẫn khôi phục nguồn Trong trường hợp phải khôi phục về mã nguồn trước khi thay đổi, bạn có thể vào [Lịch sử] trong cửa sổ chỉnh sửa để quay về mã nguồn gần nhất. 1) Nội dung tìm kiếm/ Nội dung thay đổi Nội dung tìm kiếm: Nhập chuỗi ký tự muốn tìm kiếm. (Bắt buộc nhập) Nội dung thay đổi: Nhập chuỗi ký tự muốn thay đổi. Khi thay đổi đồng loạt mà không nhập nội dung sẽ thay đổi, nội dung đó sẽ để trống. 2) Thay đổi đồng loạt Thay thế đồng loạt nội dung tìm kiếm bằng chuỗi ký tự giống nhau. Lưu ý, sau khi thay đổi đồng loạt bạn cần lưu để thay đổi hiển thị trên giao diện trang mua sắm. 3) Phạm vi Cài đặt phạm vi sẽ thay đổi đồng loạt. Tệp hiện tại: Chỉ có thể tìm kiếm và thay đổi tại tệp đang chỉnh sửa. (Ví dụ: tìm kiếm và thay đổi đồng loạt tại index.html) Tất cả tệp đang mở: Có thể tìm kiếm và thay đổi tại tất cả tệp đang mở. (Ví dụ: tìm kiếm và thay đổi đồng loạt tại index.html, detail.html ) 4) Option Phân biệt chữ viết hoa/viết thường: Phân biệt chữ viết hoa/viết thường khi tìm kiếm khi đánh dấu. Ví dụ: Khi nhập từ khóa $cafe24, chỉ kết quả chứa $cafe24 mới được thay đổi đồng thời. (Kết quả có chứa $CAFE24 hoặc $Cafe24 sẽ không được tìm kiếm và thay đổi.) 11. Lưu tất cả/ Đóng tất cả Lưu tất cả: Lưu tất cả giao diện đang mở. Đóng tất cả: Đóng tất cả giao diện đang mở. 12. Trước đăng nhập / Sau đăng nhập Trước đăng nhập: Xem trước giao diện đang chỉnh sửa ở trạng thái trước khi đăng nhập. Sau đăng nhập: Xem trước giao diện đang chỉnh sửa ở trạng thái đã đăng nhập. 13. Chế độ màn hình chỉnh sửa Hỗ trợ 3 chế độ màn hình như dưới đây: Xem giao diện, Xem HTML, Xem đa cửa sổ. 1) Xem giao diện Bạn có thể vừa chỉnh sửa vừa xem trước giao diện đang thao tác. Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt/ thiết kế khu vực bạn muốn bằng cách di chuyển con trỏ vào các ô module và nhấn nút [Chỉnh sửa]. Chế độ xem trước sẽ thay đổi và hiển thị nôi dung vừa chỉnh sửa. ※ Lưu ý, nội dung vừa sửa chỉ được hiển thị với chế độ Xem trước và chưa được lưu. ※ Tính năng thêm module không được hỗ trợ ở chế độ Xem giao diện nên tính năng này sẽ ở trạng thái không kích hoạt. 2) Xem đa cửa sổ Bạn có thể vừa sửa vừa xem trước giao diện đang thao tác ở chế độ HTML và giao diện cùng lúc. Bạn có thể sử dụng các tính năng của chế độ Xem giao diện ở ô phía bên trên và chế độ Xem HTML ở ô phía bên dưới. Khi chọn ô muốn chỉnh sửa trong chế độ Xem giao diện phía bên trái, mã nguồn tương ứng trong chế độ Xem HTML sẽ được đánh dấu. Sau khi chỉnh sửa mã nguồn trong chế độ Xem HTML và nhấn [Xem trước] bên trên, bạn có thể xem trước được nội dung vừa sửa ở chế độ Xem giao diện. 3) Xem HTML Mở nguồn HTML giao diện muốn sửa và trực tiếp sửa mã nguồn tại đây. Bất cứ ai hiểu biết về HTML đều có thể chỉnh sửa ngay, bạn có thể sửa dễ dàng nhờ chức năng hỗ trợ mã nguồn module. ※ Sau khi sửa mã nguồn, nếu muốn xem nội dung đã chỉnh sửa trên giao diện, bạn phải chuyển sang chế độ Xem giao diện hoặc Xem đa cửa sổ.

Chế độ Pro GIAN HÀNG > Quản lý điều hành > Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là gì? Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình xây dựng một trang web giúp cho các công cụ tìm kiếm dễ hiểu, nhằm nâng cao thứ hạng hiển thị của trang web trong kết quả tìm kiếm và tăng chất lượng và lưu lượng truy cập trang web. Quá trình này bao gồm hàng loạt nhiều thao tác như sử dụng hợp lý các thẻ meta trong HTML để tạo nội dung, cải thiện đường truy cập của người dùng thông qua các liên kết nội bộ/bên ngoài và sitemap. Hệ thống của Cafe24 sẽ tự động thiết lập phù hợp với trang mua sắm trực tuyến của bạn, giúp bạn dễ dàng thay đổi trên giao diện kênh quản lý mà không cần trực tiếp chỉnh sửa mã nguồn. Ví dụ điển hình về một trang web đạt thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm Sử dụng văn bản có nội dung dễ đọc, dể hiểu để truyền tải chủ đề của trang chính xác và hiệu quả Sử dụng các thẻ meta phù hợp với đặc điểm của từng nội dung tương ứng, chẳng hạn như trang chủ hoặc trang thông tin sản phẩm của trang mua sắm Các thông tin quan trọng nằm ở vị trí đầu tiên trong các thẻ hoặc nội dung trang mua sắm Xây dựng một trang web với tính năng và nội dung thân thiện với thiết bị di động, phù hợp với Mobile Web (không phải Responsive Web) Vận hành song song các blog và trang mạng xã hội để tăng tỷ lệ hiển thị của các trang hoặc sản phẩm của trang mua sắm trên nhiều trang web bên ngoài, nhờ đó đạt được hiệu quả tăng lưu lượng truy cập Những lưu ý quan trọng để tránh làm giảm thứ hạng tìm kiếm Từ khóa đơn giản được lặp lại nhiều lần, liệt kê các từ khóa vô nghĩa, dán những nội dung trùng lặp Sử dụng các từ khóa không liên quan đến nội dung của trang web Sử dụng quá nhiều từ khóa và thẻ meta, sử dụng văn bản (text) quá dài dẫn đến bị nhận định là spam Văn bản quá nhỏ, khó đọc khó nhìn, hoặc thay thế văn bản (text) chính bằng hình ảnh hoặc video Công cụ tìm kiếm và Mạng xã hội Cài đặt SEO sẽ được áp dụng vào mã nguồn trang mua sắm ngay lập tức sau khi nhấn lưu. Lưu ý có thể mất khoảng 2 tuần để các công cụ tìm kiếm hoặc MXH thu thập và cập nhật dữ liệu. Nếu bạn muốn xóa một trang chưa được cập nhật trên công cụ tìm kiếm hoặc trang đã được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, vui lòng trực tiếp liên hệ với trung tâm khách hàng của công cụ tìm kiếm liên quan. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng các dịch vụ phù hợp cho từng công cụ tìm kiếm như Google Search Console hoặc NAVER Search Advisor. Cài đặt cơ bản Tại cài đặt cơ bản, bạn có thể xem trước thông tin trang mua sắm sẽ được hiển thị trên các công cụ tìm kiếm và MXH như Google và Naver. Bản hiển thị thực tế có thể có sự khác biệt so với bản xem trước tùy thuộc vào thiết bị được kết nối như công cụ tìm kiếm, MXH, PC/tablet/mobile, v.v. Thẻ SEO chung Thẻ SEO trang chung Thiết lập các thẻ SEO trang chung của trang mua sắm sẽ hiển thị trong tiêu đề và mô tả của kết quả tìm kiếm. Bạn có thể theo dõi bản xem trước (Google/Naver/MXH) trong khi thay đổi các giá trị cài đặt. Thẻ SEO trang chung được áp dụng cho trang chủ, trang hướng dẫn sử dụng và trang đăng ký thành viên. Các thẻ SEO sau đây sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các thẻ SEO trang chung. 1) Thẻ SEO được hệ thống cài đặt tự động trên trang danh mục sản phẩm và chi tiết sản phẩm; hoặc thẻ SEO được cài đặt riêng cho từng trang 2) Thẻ SEO riêng Tên trang mua sắm (thẻ Title) Bạn nên nhập tên trang mua sắm cùng một thông điệp quan trọng đại diện cho trang mua sắm. Vui lòng cân nhắc vì đây là nội dung có sức ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tìm kiếm và sẽ được hiển thị đầu tiên nhất ở kết quả tìm kiếm của khách hàng. Giới thiệu trang mua sắm (thẻ Description) Nhập đơn giản và ngắn gọn nội dung giới thiệu về loại hình trang mua sắm hoặc danh mục sản phẩm để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Favicon Favicon Favicon (được ghép từ chữ "Favorites" và "Icon") là một biểu tượng nhỏ đại diện cho trang web, được hiển thị góc trên cùng của tab khi truy cập trình duyệt. Bạn có thể theo dõi bản xem trước (Google/Naver) trong khi thay đổi các giá trị cài đặt. Là hình ảnh đại diện cho trang mua sắm giúp nâng cao độ hoàn thiện của kết quả tìm kiếm. Kênh liên kết với NAVER Kênh liên kết với NAVER Bạn có thể cài đặt lối tắt đi tới các kênh kết nối được hiển thị ở cuối kết quả tìm kiếm Naver. Bạn có thể theo dõi bản xem trước (Naver) trong khi thay đổi các giá trị cài đặt. Bạn có thể kéo chuột để điều chỉnh thứ tự hiển thị của các kênh kết nối. Đường truy cập vào trang mua sắm càng đa dạng thì càng đạt được hiệu quả tăng lượt khách ghé thăm. Bạn phải nhập tên miền của kênh kết nối được Naver hỗ trợ và cung cấp thông tin thật chính xác để có thể thông qua các tiêu chuẩn hiển thị của Naver. Kết nối với công cụ tìm kiếm Kết nối với dịch vụ công cụ tìm kiếm Nếu sử dụng dịch vụ nâng cao chất lượng tìm kiếm do các công cụ tìm kiếm cung cấp, bạn có thể quản lý một trang web thân thiện hơn với các công cụ tìm kiếm dựa trên các báo cáo về lưu lượng và hiệu suất tìm kiếm của các trung tâm mua sắm. Nếu bạn sao chép và nhập thẻ HTML được cung cấp bởi dịch vụ công cụ tìm kiếm, thẻ này sẽ được áp dụng trong thẻ trên trang chủ của trang mua sắm để xác nhận quyền sở hữu trang web. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trên trang web của các công cụ tìm kiếm. Hình ảnh chia sẻ lên MXH Hình ảnh chia sẻ lên MXH Đây là hình ảnh đại diện của trang mua sắm, được hiển thị khi có ai đó chia sẻ trang mua sắm trên MXH. Hình ảnh (og:image) Cài đặt hình ảnh sẽ hiển thị khi chia sẻ trang mua sắm trên MXH cùng với các giá trị cài đặt Title và Description của thẻ SEO trang chung. Bạn có thể theo dõi bản xem trước (MXH) trong khi thay đổi các giá trị cài đặt. Trên trang chi tiết sản phẩm của trang mua sắm, hình ảnh sản phẩm đã đăng tại kênh quản lý sẽ được ưu tiên áp dụng hình ảnh chia sẻ lên MXH. [Ảnh chi tiết → Ảnh danh mục → Ảnh thu nhỏ → Ảnh danh mục nhỏ → Ảnh chia sẻ lên MXH] Sử dụng thẻ Twitter Bạn có thể thêm thẻ meta chuyên dùng cho Twitter dưới dạng Twitter Card - Summary. Thẻ SEO cho từng trang Thẻ SEO riêng Bạn có thể cài đặt thẻ SEO riêng cho từng trang nhất định. Thẻ SEO được hệ thống cài đặt tự động trên trang danh mục sản phẩm và chi tiết sản phẩm; hoặc được cài đặt riêng ở giao diện cài đặt của từng trang. Do đó bạn không thể thêm trang tương ứng vào thẻ SEO riêng của từng trang. Thẻ SEO riêng của từng trang sẽ được ưu tiên áp dụng hơn thẻ SEO trang chung. Kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm Kiểm soát truy cập của robot tìm kiếm Tệp robots.txt là một giao thức chuẩn cho phép hoặc hạn chế rô bốt tìm kiếm khi thu thập dữ liệu của các trang trên trang mua sắm. Chúng tôi cung cấp mặc định tệp robots.txt để rô bốt của công cụ tìm kiếm có thể thu thập dữ liệu của các trang (ngoại trừ Kênh quản lý và API) trên trang mua sắm của bạn. Bạn có thể tăng cường bảo mật hơn nữa bằng cách chỉnh sửa tệp robots.txt để chặn quyền truy cập từ rô bốt của các công cụ tìm kiếm hoặc chặn quyền truy cập vào một số trang nhất định trên trang mua sắm. Liên kết với Trang không tìm thấy Liên kết đến Trang không tìm thấy Cài đặt liên kết chuyển hướng khi khách hàng hoặc công cụ tìm kiếm truy cập vào địa chỉ trang mua sắm không tồn tại để dễ dàng nhận biết được trạng thái của trang web. Liên kết đến Trang báo lỗi 404: Liên kết đến Trang báo lỗi 404 (Trang không tìm thấy) để truyền tải trạng thái chính xác của trang web mua sắm. Liên kết đến đường truy cập đã cài đặt: Nếu cài đặt /, bạn sẽ được liên kết đến trang chủ của trang mua sắm. Nếu cài đặt URL không hợp lệ, bạn sẽ được liên kết đến Trang báo lỗi 404. Giúp giảm tỷ lệ thoát trang của khách hàng dù không thể truyền tải trạng thái chính xác đến công cụ tìm kiếm. Sitemap và RSS Feed Sitemap và RSS Feed Sitemap và RSS Feed là gì? Sitemap là một tệp chứa danh sách tất cả các URL của trang web. RSS Feed là một tệp luôn cập nhật liên tục những nội dung mới nhất của ​​trang web, bao gồm cả văn bản gốc. Các rô bốt tìm kiếm có thể sử dụng URL trong sitemap và nội dung mới cập nhật trong RSS Feed để thu thập dữ liệu của các trang web hiệu quả hơn. Bạn có thể sao chép đường truy cập của tệp Sitemap và RSS Feed và sử dụng trong các dịch vụ công cụ tìm kiếm như Google Search Console hoặc NAVER Search Advisor. Sử dụng Sitemap Nếu chọn "Sử dụng", tệp Sitemap sẽ được tạo trong vòng một ngày. Sitemap bao gồm tất cả các sản phẩm được trưng bày và bán trên trang mua sắm. Đầu tiên, bạn phải chọn "Trưng bày" hoặc "Bán" sản phẩm rồi chọn tiếp "Sử dụng" Sitemap thì tệp "Sitemap" mới được tạo thành công. Khi một sản phẩm được thêm vào hoặc bị xóa, URL của trang chi tiết sản phẩm đó sẽ được cập nhật lên Sitemap mỗi ngày. Sử dụng RSS Feed Nếu chọn "Sử dụng", tệp RSS Feed sẽ được tạo ngay lập tức. RSS Feed bao gồm các sản phẩm thuộc danh mục trang chủ trên trang mua sắm. Bạn có thể cài đặt danh mục trang chủ và sản phẩm tại menu [Sản phẩm > Trưng bày sản phẩm > Trưng bày trang chủ]. Nếu không có sản phẩm nào được trưng bày trong danh mục trang chủ hoặc nếu đang sử dụng trang intro để vận hành trang mua sắm sau khi đăng ký thành viên/xác minh bản thân, bạn không thể sử dụng RSS Feed. Nhập mã trực tiếp Tự nhập mã Bạn có thể tự nhập mã vào bất kỳ trang HTML nào của trang mua sắm. Phần tử Head Mã đã nhập được thêm vào cuối trong thẻ , nhưng nó được đặt ở trên cùng của tất cả các thẻ meta SEO khác và được ưu tiên, vì vậy bạn cần nhập nó cẩn thận. Phần tử Body Mã được nhập sẽ được thêm vào cuối thẻ . Hệ thống cài đặt tự động Đây là tính năng cải tiến mà trong đó hệ thống sẽ tự động cài đặt phù hợp với trang mua sắm trực tuyến của bạn. Bạn có thể trực tiếp thay đổi các thẻ SEO được cài đặt tự động trên các trang chính sau đây ở giao diện cài đặt của mỗi trang. 1) Sản phẩm > Danh mục sản phẩm > Quản lý > Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) 2) Sản phẩm > Quản lý sản phẩm > Danh sách sản phẩm > Đăng/Sửa sản phẩm > Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) Nếu bạn muốn thay đổi các giá trị cài đặt tự động khác ngoài thẻ SEO trang chính, bạn có thể kiểm soát nó bằng cách nhập mã được ưu tiên trong phần nhập mã theo cách thủ công hoặc bằng cách chỉnh sửa nội dung của robots.txt. Những trang mua sắm global được tạo trước tháng 3 năm 2022 có thể được duy trì giá trị cài đặc mặc định hoặc được trực tiếp cài đặt lại. Sau đây là các giá trị thẻ SEO được hệ thống cài đặt tự động. Thẻ SEO trang chung Author = Tên trang mua sắm Keyword = Tên trang mua sắm Thẻ SEO trang danh mục sản phẩm Title = Tên danh mục lớn - Tên danh mục hiện tại - Tên trang mua sắm Description = Tên danh mục hiện tại Author = Tên trang mua sắm Keyword = Tên danh mục hiện tại, Tên trang mua sắm, Tên danh mục lớn Thẻ SEO trang chi tiết sản phẩm Title = Tên sản phẩm - Tên trang mua sắm Description = Mô tả sơ lược sản phẩm Author = Tên trang mua sắm Keyword = Tên sản phẩm, Từ khóa tìm kiếm sản phẩm, Tên trang mua sắm, Tên danh mục hiện tại Thẻ Open Graph og:site_name = Tên trang mua sắm og:title, og:description = Giống với giá trị thẻ Title và Description của trang chung, trang danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm. Alt text cho hình ảnh sản phẩm img alt=tên sản phẩm Sử dụng URL ưa thích (Canonical URL) link rel="canonical" Cài đặt sử dụng thẻ SEO Cài đặt sử dụng thẻ SEO = Sử dụng Cài đặt thứ tự ưu tiên thẻ HTML = Không sử dụng thẻ HTML