Tối ưu hóa review

FAQ(71)

Guideline Kênh quản lý(186)

Tin tức(12)

Thông báo nâng cấp 2020-12-16 [Khuyến mại] Thông báo nâng cấp tính năng cấp quà tặng

Xin chào, chúng tôi là Cafe24.Chúng tôi xin thông báo nâng cấp tính năng cài đặt ưu đãi liên quan đến quà tặng.Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới.---------------------------------------------------------------------------------■ Ngày áp dụng: Áp dụng theo thứ tự từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 (thứ tư)■ Nội dung:1. Thêm mới hạng mục "Danh mục sản phẩm" tại cài đặt phạm vi sản phẩm khi cấp quà tặngThêm hạng mục "Danh mục sản phẩm" trong cài đặt phạm vi áp dụng cấp quà tặngcùng với các hạng mục đã có như cài đặt Toàn bộ sản phẩm, Sản phẩm nhất định, Sản phẩm ngoại lệ. Nếu chọn "Danh mục sản phẩm", bạn có thể cài đặt phạm vi sản phẩm cấp quà tặng theo danh mục sản phẩm. Vị trí- Khuyến mại > Ưu đãi khách hàng > Tạo ưu đãi- Khuyến mại > Ưu đãi khách hàng > Quản lý ưu đãi▼ Màn hình khi cài đặt "Danh mục sản phẩm"2. Thêm hạng mục "Phạm vi áp dụng cấp quà tặng"Thêm mới hạng mục cài đặt phạm vi để tính số tiền được áp dụng cấp quà tặng. Theo cài đặt hiện tại, quà tặng sẽ được cấp nếu thỏa mãn điều kiện nằm trong phạm vi số tiền mua tất cả sản phẩm có trong đơn hàng. Sau khi cải tiến tính năng, bạn có thể cài đặt phạm vi sản phẩm để tính theo số tiền mua sản phẩm áp dụng ưu đãi. Vị trí- Khuyến mại > Ưu đãi khách hàng > Cài đặt chung1) Tất cả sản phẩmCấp quà tặng dựa trên số tiền mua tất cả sản phẩm có trong đơn hàng. (Cài đặt này tương đồng với cài đặt trước khi nâng cấp tính năng)2) Chỉ sản phẩm áp dụng ưu đãiCấp quà tặng dựa trên số tiền mua sản phẩm nằm trong phạm vi cài đặt áp dụng ưu đãi.▼ Màn hình hạng mục Phạm vi áp dụng cấp quà tặng tại Ưu đãi khách hàng > Cài đăt chung▼ Ví dụVí dụ cài đặt cấp quà tặng theo điều kiện sau:- Phạm vi sản phẩm: sản phẩm A (giá bán 50.000 VND)- Phạm vi số tiền mua sản phẩm: 70.000 VND – 150.000 VND- Ý đồ cài đặt ưu đãi: Tặng quà khi khách mua sản phẩm A, số tiền nằm trong phạm vi 70.000 VND – 150.000 VND.▼ Màn hình cài đặt ưu đãi cấp quà tặngTùy theo cài đặt Phạm vi cấp quà tặng mà quà tặng có thể được cấp hoặc không.Sản phẩm A (50.000 VND) + Sản phẩm khác (50.000 VND) = Tổng 100.000 VND① Trường hợp chọn Tất cả sản phẩm tại cài đặt Phạm vi áp dụng cấp quà tặng- Phạm vi sản phẩm: Sản phẩm A (50.000 VND) -> Thỏa mãn điều kiện vì có sản phẩm A trong đơn hàng- Phạm vi số tiền mua sản phẩm: 70.000 VND – 150.000 VND -> Thỏa mãn điều kiện vì tổng số tiền đặt hàng là 100.000 VND => Cấp quà tặng cho khách. ② Trường hợp chọn Chỉ sản phẩm áp dụng ưu đãi tại cài đặt Phạm vi áp dụng cấp quà tặng- Phạm vi sản phẩm: Sản phẩm A (50.000 VND) -> Thỏa mãn điều kiện vì có sản phẩm A trong đơn hàng- Phạm vi số tiền mua sản phẩm: 70.000 VND – 150.000 VND -> Không thỏa mãn điều kiện vì số tiền mua sản phẩm A phải nằm trong phạm vi cài đặt. Sản phẩm A chỉ có giá 50.000 VND nên không thỏa mãn. => Không cấp quà tặng.---------------------------------------------------------------------------------Cafe24 không ngừng cập nhật tính năng mới để quý khách có thể điều hành trang mua sắm dễ dàng và thuận tiện hơn.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ tốt nhất dành cho quý khách.

Thông báo nâng cấp 2020-07-15 [Khuyến mại] Tự động nhập số tiền giảm giá/số điểm thưởng khi thêm sản phẩm đặt hàng/sản phẩm đổi

Xin chào, chúng tôi là Cafe24.Chúng tôi xin thông báo Cafe24 đã hoàn thành tính năng tự động nhập số tiền giảm giá/số điểm thưởng khi thêm sản phẩm mới hoặc sản phẩm muốn đổi vào đơn hàng. Admin không cần phải trực tiếp nhập số tiền ưu đãi như trước kia. Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới.■ Ngày áp dụng: Ngày 15 tháng 07 năm 2020 (thứ tư)■ Nội dung: Khi thêm sản phẩm mới hoặc sản phẩm muốn đổi vào đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tính số tiền giảm giá ưu đãi khách hàng, số tiền giảm giá cấp bậc thành viên, số điểm thưởng tương ứng với các sản phẩm đã thêm. Sẽ không còn phát sinh trường hợp tính thiếu ưu đãi cho các sản phẩm tương ứng.- Vị trí: pop-up Xử lý đổi , pop-up Thêm sản phẩm đặt hàng※ Tiêu chuẩn tính- Khi sản phẩm đã thêm được đưa vào đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tính số tiền ưu đãi dựa theo điều kiện ưu đãi có thể nhận được. - Hệ thống tham khảo thông tin về thiết bị truy cập và phương tiện thanh toán tại thời điểm lập đơn hàng. - Trường hợp giảm giá được áp dụng cho nhiều phiên bản (ví dụ: giảm giá cấp bậc thành viên), hệ thống sẽ phân chia và nhập số tiền giảm giá tương ứng cho từng phiên bản.※ Kiểm tra chi tiết số tiền- Số tiền giảm giá: Xem chi tiết số tiền hiển thị tại pop-up khi nhấn vào "Chi tiết giảm giá".- Điểm thưởng sản phẩm (dự kiến), điểm thưởng thành viên (dự kiến): Xem số điểm thưởng hiển thị bên dưới ô nhập. Hệ thống phân chia và hiển thị điểm thưởng cấp bậc thành viên cơ bản và điểm thưởng thành viên cho đơn hàng mobile (nếu có) tại điểm thưởng thành viên (dự kiến).▼ Màn hình sau khi thay đổiCafe24 không ngừng cập nhật tính năng mới để quý khách có thể điều hành trang mua sắm dễ dàng và thuận tiện hơn.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ tốt nhất dành cho quý khách.Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm khách hàng để được hướng dẫn chi tiết.