Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Store

 1. Điều 1 (Mục đích)

  Điều khoản này quy định quyền lợi, nghĩa vụ và vấn đề cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giữa Cafe24 (sau đây gọi là “Công ty”) và Người dùng sử dụng Store do Công ty cung cấp, nhằm bảo vệ lợi ích đôi bên và góp phần vào sự thịnh vượng chung.

 2. Điều 2 (Định nghĩa thuật ngữ)
  1. ① Các thuật ngữ được sử dụng trong Điều khoản này được định nghĩa như sau.
   1. 1. “Store” là không gian mua bán ảo, nơi có thể mua sản phẩm Theme hoặc App của Người bán.
   2. 2. “Tài khoản (ID)” là tài khoản được tạo ra khi Người dùng đăng ký thành viên theo các bước Công ty quy định.
   3. 3. “Người bán” là người bán sản phẩm Theme hoặc App trên Store.
  2. ② Các thuật ngữ không được định nghĩa ở trên sẽ được diễn giải theo hướng dẫn dịch vụ của Công ty hoặc thông lệ thương mại.
 3. Điều 3 (Đăng và Sửa đổi Điều khoản)
  1. ① Nội dung của Điều khoản này sẽ được Công ty đăng trên giao diện trang chủ nhằm giúp Người dùng có thể tìm hiểu dễ dàng.
  2. ② Công ty có thể sửa đổi Điều khoản này trong phạm vi không vi phạm Luật quy chế điều khoản, Luật bảo vệ thông tin & xúc tiến sử dụng mạng thông tin viễn thông (Hàn Quốc), v.v.
  3. ③ Trong trường hợp Công ty sửa đổi Điều khoản này, lý do sửa đổi và ngày thi hành sửa đổi phải được ghi rõ và thông báo trên trang chủ hoặc trang liên kết với trang chủ trước 7 ngày kể từ ngày thi hành.
  4. ④ Theo khoản trên, Công ty phải thông báo Điều khoản sửa đổi cho Người dùng. Trong thời gian áp dụng, nếu Người dùng không có ý kiến gì dù Công ty đã thông báo rõ ràng với Người dùng rằng “Nếu không bày tỏ ý kiến thì được xem là đã chấp thuận”, Công ty sẽ xem như Người dùng đã đồng ý với Điều khoản được sửa đổi. Nếu không đồng ý với Điều khoản sửa đổi, Người dùng có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng.
  5. ⑤ Công ty có thể thiết lập chính sách điều hành và Điều khoản riêng theo từng dịch vụ và Người dùng phải tuân thủ điều này.
 4. Điều 4 (Thành lập hợp đồng sử dụng)
  1. ① Hợp đồng sử dụng được thành lập khi Người dùng đồng ý với Điều khoản này và đăng ký sử dụng Store; Công ty xét duyệt, chấp thuận đăng ký sử dụng dịch vụ của Người dùng.
  2. ② Công ty có thể yêu cầu hồ sơ và thông tin cần thiết từ Người dùng. Việc xét duyệt sử dụng Store sẽ được bảo lưu cho đến khi Người dùng nộp đầy đủ hồ sơ được yêu cầu.
  3. ③ Công ty có thể không chấp thuận nếu thuộc một trong các điểm dưới đây.
   1. 1. Không nộp hoặc thiếu, lỗi hồ sơ và thông tin cần thiết.
   2. 2. Chưa nộp đủ tiền hoặc có tiền sử vi phạm hợp đồng dịch vụ do công ty cung cấp.
   3. 3. Chưa nộp đủ tiền hoặc có tiền sử vi phạm hợp đồng dịch vụ do công ty cung cấp.
   4. 4. Thuộc danh sách người có tín dụng xấu căn cứ theo Luật sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng (Hàn Quốc).
   5. 5. Đăng ký với thông tin khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục.
   6. 6. Không thể chấp thuận do lỗi của Người dùng hoặc không phù hợp với chính sách điều hành khác của công ty.
  4. ④ Công ty có thể bảo lưu việc chấp thuận hợp đồng sử dụng nếu thuộc một trong các điểm dưới đây.
   1. 1. Tình trạng khẩn cấp quốc gia như chiến tranh, thiên tai, v.v.
   2. 2. Có lý do khó khăn về thông tin gây cản trở đến việc thực hiện công việc.
   3. 3. Thiếu nhân lực, trang thiết bị cần thiết hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng.
   4. 4. Gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ ổn định do các nguyên nhân khác của công ty.
  5. ⑤ Sau khi chấp thuận hợp đồng sử dụng, nếu thuộc khoản 3 và khoản 4 của Điều này, Công ty có thể rút lại chấp thuận hợp đồng sử dụng sau khi thông báo trước căn cứ theo Điều 6.
 5. Điều 5 (Bảo mật thông tin cá nhân)

  Căn cứ theo các luật liên quan đến thông tin cá nhân như Luật bảo vệ thông tin & xúc tiến sử dụng mạng thông tin viễn thông, Luật bảo vệ thông tin cá nhân; theo Tiêu chuẩn bảo đảm tính an toàn thông tin cá nhân, v.v. Công ty thực hiện các biện pháp hành chính và kỹ thuật cần thiết bảo đảm tính an toàn thông tin cá nhân, bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng theo Chính sách xử lý thông tin cá nhân của Công ty.

 6. Điều 6 (Thông báo cho Người dùng)

  Trường hợp Công ty cần thông báo cho Người dùng, nếu không có quy định khác trong Điều khoản này, Công ty sẽ thông báo qua thư điện tử hoặc SMS do Người dùng cung cấp. Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty thông báo cho nhiều hoặc tất cả Người dùng, Công ty có thể thông báo bằng cách đăng nội dung thông báo trên bảng tin Thông báo của Công ty trong tối thiểu 7 ngày.

 7. Điều 7 (Bắt đầu dịch vụ)
  1. ① Khi hoàn thành tất cả các bước theo quy định, dịch vụ sẽ được cung cấp nếu không có vấn đề đặc biệt. Tuy nhiên, trong trường hợp có lý do không thể bắt đầu cung cấp dịch vụ, Công ty sẽ thông báo đến Người dùng lý do và ngày có thể bắt đầu căn cứ theo Điều 6.
  2. ② Nếu không có vấn đề đặc biệt về kỹ thuật hoặc nghiệp vụ, Công ty cung cấp dịch vụ 24 giờ/ ngày, 7 ngày/ tuần không nghỉ. Tuy nhiên, trong trường hợp cần cập nhật hệ thống hoặc kiểm tra định kỳ, Công ty có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ trên Store sau khi thông báo trước căn cứ theo Điều 6.
 8. Điều 8 (Cấu tạo Store)
  1. ① Các dịch vụ trên Store do Công ty cung cấp theo Điều khoản này, bao gồm.
   1. 1. Dịch vụ hỗ trợ mua hàng
   2. 2. Dịch vụ hỗ trợ thanh toán, ký kết hợp đồng
   3. 3. Dịch vụ thương mại điện tử khác
   4. 4. Dịch vụ đối tác, dịch vụ bổ sung khác
  2. ② Công ty có thể thiết lập, thay đổi cấu tạo của Store sau khi thông báo trước căn cứ theo Điều 6.
 9. Điều 9 (Sử dụng Store)
  1. ① Người dùng phải đăng ký thành viên sau khi đồng ý với Điều khoản của Công ty về việc sử dụng Store, đăng nhập bằng thông tin tài khoản (ID, mật khẩu) đã nhận khi đăng ký để có thể sử dụng Store.
  2. ② Người dùng sử dụng Store sau khi đã hiểu chính xác các điều kiện sử dụng và chính sách thông qua trang hướng dẫn mà Công ty cung cấp.
  3. ③ Người dùng có thể chọn mua sản phẩm Theme hoặc App đã được đăng ký bán trên Store, sau khi hoàn tất các bước mua hàng có thể cài đặt ngay trên trang mua sắm của mình.
  4. ④ Người dùng nhất định phải kiểm tra kỹ điều kiện giao dịch và nội dung sản phẩm Theme hoặc App định mua trước khi tiến hành mua. Trong trường hợp phát sinh tổn thất do Người dùng không kiểm tra điều kiện giao dịch và nội dung sản phẩm Theme hoặc App đã mua, Người dùng sẽ phải tự chịu tổn thất đó.
  5. ⑤ Khi mua sản phẩm Theme hoặc App, Người dùng phải sử dụng phương tiện thanh toán bằng tên thật của bản thân, không được sử dụng tên của người khác.
  6. ⑥ Người dùng sử dụng Store theo phương pháp sử dụng mà công ty cung cấp. Không được truy cập hệ thống hoặc sử dụng dịch vụ bằng các phương pháp không hợp lệ. Khi phát hiện những hành vi vi phạm điều này, Công ty có thể hạn chế sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ và có thể chấm dứt hợp đồng với Người dùng.
  7. ⑦ Công ty có thể yêu cầu đại diện pháp lý trong trường hợp Người dùng là trẻ vị thành niên. Nếu không tuân theo, Người dùng có thể bị hạn chế mua hàng.
  8. ⑧ Các sản phẩm Theme hoặc App được bán trên Store phải được thanh toán thông qua Store. Người dùng có quyền từ chối nếu Người bán yêu cầu thanh toán bằng phương thức khác. Nếu nhận được tố cáo từ Người dùng về vấn đề này, Công ty có thể hạn chế bán hàng đối với Người bán.
  9. ⑨ Người dùng không được thực hiện các hành vi giao dịch bất hợp pháp (lưu hành tiền mặt, giả mạo phương tiện thanh toán, giao dịch giả mạo số lượng lớn, v.v.). Trường hợp phát hiện hành vi giao dịch bất hợp pháp, Công ty có thể hạn chế quyền sử dụng hoặc hủy hợp đồng với Người dùng.
  10. ⑩ Trong trường hợp phải cài đặt lại sản phẩm Theme hoặc App đã mua do xảy ra lỗi hoặc truyền thất bại, Người dùng phải gửi yêu cầu cài đặt lại cho Người bán trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua. Tuy nhiên, chỉ có thể cài đặt lại trên cùng một tài khoản trang mua sắm.
 10. Điều 10 (Hủy đơn, Hoàn tiền)
  1. ① Người dùng có thể yêu cầu hủy đơn hàng và hoàn tiền theo quy định về hủy đơn, hoàn tiền trong Điều này.
  2. ② Người bán phải xử lý theo tiêu chuẩn Quy định hủy đơn, hoàn tiền sản phẩm Theme hoặc App dưới đây. Tuy nhiên, tùy theo đặc tính của mỗi dịch vụ mà tiêu chuẩn đó sẽ khác nhau, nếu không có thỏa thuận riêng về việc này, việc hủy đơn và hoàn tiền sẽ được thực hiện theo luật liên quan và tiêu chuẩn giải quyết tranh chấp người tiêu dùng của Uỷ ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (FTC).

  [Quy định về hủy đơn, hoàn tiền]

 11. Điều 11 (Quyền hạn và Nghĩa vụ của Công ty)
  1. ① Điều 11 (Quyền hạn và Nghĩa vụ của Công ty)
  2. ② Công ty duy trì, bảo dưỡng trang thiết bị dịch vụ thường xuyên và định kỳ. Trường hợp phát sinh sự cố, công ty sẽ phải cố gắng để khôi phục, sửa sữa nhanh nhất có thể.
  3. ③ Về nguyên tắc, Công ty phải xử lý nhanh trong thời hạn quy định những yêu cầu chính đáng của Người dùng đưa ra. Tuy nhiên, trong trường hợp việc xử lý bị chậm trễ, Công ty phải thông báo nội dung và thời điểm áp dụng theo Điều 6.
  4. ④ Công ty chỉ cung cấp và điều hành, quản lý hệ thống để Người dùng và Người bán thực hiện giao dịch mua bán tự do. Công ty không đại diện cho giao dịch giữa Người dùng và Người bán.
  5. ⑤ Về các giao dịch giữa Người bán và Người dùng trên hệ thống dịch vụ do Công ty cung cấp, Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với ý định mua/bán; chất lượng, độ hoàn thiện, độ an toàn, tính hợp pháp và tính không xâm hại quyền lợi của người khác của sản phẩm Theme hoặc App được đăng bán; thông tin Người dùng hoặc Người bán đã nhập và tính chân thật, hợp pháp của tài liệu được đăng trên không gian được liên kết thông qua các thông tin đó.
  6. ⑥ Nhằm đảm bảo giao dịch an toàn, Công ty có thể cung cấp dịch vụ thanh toán thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà công ty chỉ định.
  7. ⑦ Công ty thu thập các thông tin liên quan như số lượng thành viên truy cập, doanh thu, lịch sử sử dụng theo dịch vụ, và có thể sử dụng các thông tin này làm tài liệu thống kê để có thể cung cấp dịch vụ của Công ty hoặc hỗ trợ Người dùng sử dụng dịch vụ hiệu quả.
  8. ⑧ Trường hợp tố tụng dân sự, hình sự hoặc nhận được thông báo từ toà án về việc xử lý phong tỏa liên quan đến Người dùng, Công ty có thể cung cấp các tài liệu liên quan cần thiết khi được yêu cầu và có thể tạm thời hạn chế sử dụng dịch vụ của Người dùng.
 12. Điều 12 (Quyền hạn và Nghĩa vụ của Người dùng)
  1. ① Người dùng có quyền sử dụng Store được Công ty cung cấp theo điều kiện nhất định.
  2. ② Người dùng có trách nhiệm về giao dịch đã thực hiện với Người bán và thông tin đã cung cấp.
  3. ③ Người dùng có trách nhiệm quản lý, không để lộ ID và mật khẩu được Công ty cung cấp, đồng thời không được cho mượn hoặc nhượng lại cho người khác nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.
  4. ④ Người dùng có thể tham gia vào các sự kiện hoặc chương trình khuyến mại mà Công ty cung cấp và có thể nhận được ưu đãi khi thỏa mãn điều kiện nhất định.
 13. Điều 13 (Nghĩa vụ và Quản lý hệ thống bảo mật)
  1. ① Khi phát sinh sự cố bảo mật do lỗi chương trình nghiêm trọng và yêu cầu xử lý khẩn cấp hoặc các sự cố tương tự, Công ty có thể vá (patch) đồng loạt thông tin liên quan và các bộ phận tương ứng.
  2. ② Người dùng sử dụng dịch vụ của Công ty không được có các hành vi đe dọa đến sự bảo mật của Công ty và Người dùng khác như sau.
   1. 1. Phát tán chương trình độc hại như virus máy tính.
   2. 2. Xâm nhập bất hợp pháp, quét lỗ hổng nhằm vào Store và hệ thống khác.
   3. 3. Cản trở dịch vụ hoạt động bình thường bằng cách tạo lưu lượng truyền tải (traffic) lớn.
   4. 4. Xâm nhập gây cản trở công việc khác của Công ty.
  3. ③ Trường hợp Người dùng phát hiện ra dấu hiệu bất thường hoặc phát sinh sự cố xâm nhập trong hệ thống thông tin, cần phải thông báo ngay lập tức cho Công ty.
  4. ④ Người dùng phải duy trì thông tin liên lạc mới nhất để có thể liên lạc trong trường hợp phát sinh tình trạng khẩn cấp.
  5. ⑤ Khi cần thiết phải xử lý bảo mật theo Điều này, Công ty tiến hành xử lý trước và thông báo kết quả sau.
 14. Điều 14 (Cung cấp thông tin và Đăng quảng cáo)
  1. ① Công ty có thể cung cấp nhiều thông tin đa dạng qua thư điện tử hoặc tin nhắn cho Người dùng đã đồng ý nhận thông tin quảng cáo. Tuy nhiên, Người dùng có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo bất cứ lúc nào.
  2. ② Công ty có thể cung cấp cho Người dùng thông tin liên quan đến giao dịch và câu trả lời cho thắc mắc của Người dùng theo luật liên quan mà không cần nhận sự đồng ý từ Người dùng.
  3. ③ Công ty có thể đăng các quảng cáo đa dạng liên quan đến điều hành dịch vụ trên trang chủ, giao diện dịch vụ, v.v.
  4. ④ Người dùng không được thay đổi các bài viết hoặc thông tin khác liên quan đến Store mà Công ty cung cấp.
  5. ⑤ Đối với quảng cáo của các dịch vụ mà Công ty không trực tiếp cung cấp, Công ty chỉ đóng vai trò là phương tiện quảng cáo và không chịu trách nhiệm cũng như bồi thường nào đối với giao dịch phát sinh do sự tín nhiệm.
 15. Điều 15 (Quyền sở hữu trí tuệ và Cấm vi phạm bản quyền)
  1. ① Quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Store được Công ty cung cấp thuộc về Công ty.
  2. ② Quyền tài sản (quyền sao chép, quyền biểu diễn, quyền phát sóng công cộng, quyền triển lãm, quyền phân phối, quyền cho thuê), quyền phóng tác và quyền chân dung đối với ảnh hoặc bài viết do Người dùng viết liên quan đến sử dụng dịch vụ của Công ty đều thuộc về Công ty. Công ty có thể sử dụng để quảng bá dịch vụ.
  3. ③ Người dùng nếu không có sự đồng ý của Công ty, không được phục chế, truyền tin, xuất bản, phân phối, phát sóng, buôn bán, v.v. các dịch vụ, hệ thống, tài liệu, kỹ thuật hay thông tin được cung cấp bởi Công ty, không được sử dụng với mục đích thương mại mà không có sự cho phép của Công ty.
 16. Điều 16 (Dừng cung cấp dịch vụ)
  1. ① Công ty có thể tạm dừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ sau khi thông báo trước nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.
   1. 1. Phán đoán rằng có thể gây ra lỗi mạng hoặc cho khách hàng khác do phát sinh tình trạng khác thường.
   2. 2. Phán đoán rằng có thể ảnh hưởng đến hệ thống hoặc mạng do sự cố xâm nhập từ bên ngoài.
   3. 3. Nhận được yêu cầu tạm dừng dịch vụ từ Trung tâm dữ liệu Internet (IDC) hoặc cơ quan tình báo liên quan đến bảo vệ thông tin hoặc mạng.
   4. 4. Phát sinh vấn đề khác của Công ty khiến không thể cung cấp dịch vụ.
  2. ② Công ty có thể tạm dừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ mà không báo trước nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.
   1. 1. Đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông được quy định trong Luật thương mại viễn thông dừng cung cấp dịch vụ viễn thông.
   2. 2. Lỗi phần cứng, treo hệ thống.
   3. 3. Tạm dừng dịch vụ do công ty viễn thông, điện lực, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông bên ngoài.
   4. 4. Lỗi do mất điện, lỗi thiết bị, quá tải, v.v.
   5. 5. Cần thay thế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống khẩn cấp.
   6. 6. Phán đoán rằng không có đủ thời gian dựa trên tốc độ lan rộng của các hiện tượng bất thường.
   7. 7. Trường hợp phát sinh các vấn đề nghiêm trọng bất thường.
   8. 8. Gây ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của Người dùng khác.
   9. 9. Do thiên tai, tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia hoặc lỗi toàn bộ mạng.
  3. ③ Trường hợp Người dùng chịu tổn thất bởi những lý do được ghi trong Điều này, nếu Công ty không cố ý gây ra thì không chịu trách nhiệm về những tổn thất đó.
 17. Điều 17 (Hạn chế sử dụng)
  1. ① Công ty có thể hạn chế sử dụng một phần hoặc toàn bộ Store sau khi thông báo trước nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.
   1. 1. Thông tin thực tế khác với thông tin đã đăng ký.
   2. 2. Không thể liên lạc với số liên lạc Người dùng đã cung cấp (2 lần trở lên trong ít nhất 2 ngày).
   3. 3. Sử dụng ngoài mục đích hợp pháp.
   4. 4. Lăng mạ hoặc làm tổn hại danh dự người khác.
   5. 5. Vi phạm nghĩa vụ trong Điều khoản này.
  2. ② Trường hợp hạn chế sử dụng theo Điều này, Công ty sẽ thông báo cho Người dùng lý do.
  3. ③ Người dùng có thể yêu cầu hủy bỏ việc hạn chế sử dụng dịch vụ. Nếu thấy yêu cầu của Người dùng thỏa đáng, Công ty có thể hủy việc hạn chế sử dụng cho Người dùng.
  4. ④ Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp phát sinh tổn thất cho Người dùng do việc hạn chế sử dụng được quy định trong Điều này.
 18. Điều 18 (Chấm dứt hợp đồng)
  1. ① Người dùng có thể thông báo ý định chấm dứt hợp đồng sử dụng cho Công ty bằng cách yêu cầu đóng tài khoản bất cứ lúc nào. Nếu không có lý do đặc biệt, Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ nhanh nhất có thể kể từ ngày chấm dứt hợp đồng mà Người dùng yêu cầu. Tuy nhiên, nếu có khoản phí sử dụng chưa thanh toán, Người dùng phải thanh toán theo đúng các bước mà Công ty quy định.
  2. ② Công ty có thể chấm dứt hợp đồng sau khi thông báo trước nếu Người dùng thuộc một trong các trường hợp sau.
   1. 1. Bị hạn chế sử dụng từ 2 lần trở lên trong năm đó.
   2. 2. Chuyển nhượng nghĩa vụ, quyền hạn trong Điều khoản này cho người khác.
   3. 3. Có hành vi liên kết hoặc quảng bá dịch vụ và website mà không nhận sự đồng ý trước của Công ty.
   4. 4. Có hành vi liên tục cản trở hoặc gây ra lỗi cho dịch vụ của Công ty.
  3. ③ Trường hợp Công ty chấm dứt hợp đồng theo Điều này, Công ty phải thông báo lý do cho thành viên qua email, v.v.
 19. Điều 19 (Bồi thường thiệt hại)
  1. ① Công ty và Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại trong trường hợp vi phạm hợp đồng do lỗi của mình gây ra.
  2. ② Tuy nhiên, bồi thường thiệt hại do trở ngại và tạm dừng dịch vụ sau khi xem xét các đặc tính của môi trường internet sẽ được thực hiện như sau.
   • - Trường hợp dịch vụ bị lỗi hoặc gián đoạn từ 4 tiếng trở lên, số tiền bồi thường thiệt hại sẽ gấp 3 lần số tiền tính theo công thức: phí sử dụng bình quân một ngày trả cho Công ty trong vòng 3 tháng gần nhất (áp dụng cho thời gian tương ứng nếu dưới 3 tháng), chia cho 24 tiếng, nhân với số giờ bị lỗi hoặc gián đoạn. Thời gian bị lỗi hoặc gián đoạn tính từ sau khi Người dùng thông báo với Công ty.
  3. ③ Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những dịch vụ Công ty không trực tiếp điều hành như dịch vụ đối tác, v.v.
 20. Điều 20 (Miễn trách nhiệm)
  1. ① Công ty không đại diện cho Người bán và Người dùng liên quan đến các giao dịch. Công ty không chịu trách nhiệm về giao dịch được thành lập giữa các bên và các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sản phẩm Theme hoặc App.
  2. ② Công ty được miễn trách nhiệm trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ Store vì sự cố bất khả kháng do thiên tai, lỗi mạng thông tin, mất điện, lỗi của bên thứ ba.
  3. ③ Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường đối với tổn thất phát sinh trong trường hợp Công ty không thể thực hiện được nghĩa vụ trong Điều khoản do bị xâm nhập từ bên ngoài như tấn công từ chối dịch vụ Ddos, lỗi phần cứng, lỗi hệ thống không dự đoán được hoặc lỗi kỹ thuật không mong muốn trong quá trình cập nhật, kiểm tra hệ thống.
  4. ④ Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu của Người dùng bị hư tổn một phần hoặc toàn bộ do lỗi phần cứng, mất diện, lỗi mạng truyền thông, v.v.
  5. ⑤ Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh tổn thất do thông tin có được hoặc lợi ích mong đợi khi sử dụng Store.
  6. ⑥ Công ty không chịu trách nhiệm cho các dịch vụ được cung cấp miễn phí nếu không có quy định đặc biệt trong luật liên quan.
 21. Điều 21 (Căn cứ pháp luật và Giải quyết tranh chấp)
  1. ① Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Điều khoản này sẽ được áp dụng và giải thích theo pháp luật Đại Hàn Dân Quốc.
  2. ② Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Điều khoản này, hai bên sẽ thống nhất để giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được thông qua hòa giải thì sẽ được đưa lên xét xử tại tòa án theo Luật tố tụng dân sự.
 22. Điều 22 (Thỏa thuận khác)

  Các nội dung không được ghi trong Điều khoản này sẽ tuân theo thông lệ thương mại, luật liên quan và hướng dẫn của Công ty.

 23. [Điều khoản bổ sung]

  Điều khoản này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 2 năm 2020.